Hoppa till sidans innehåll

Historik


Segelsällskapet Westgötarne

England är föregångsland ifråga om segelsporten. 1815 bildades där den första kända segelklubben ”Yacht Club”. I Sverige var Kungliga Svenska segelsällskapet i Stockholm först och tillkom 1830. Vid OS i Paris 1900 förekom segling för första gången på det Olympiska programmet. I Stockholm 1912 blev Sverige bästa nation i denna sportgren.

 

Med tanke på Stockholmsklubbens start 1830 var Lidköpingsborna icke så snabba i starten, trots tillgången på goda seglingsmöjligheter. När sällskapet dock kommit till har man omhuldat sin sport med segsliten energi och berömvärt intresse. 1977 kan Westgötarne se tillbaka på en oavbruten verksamhet i 87 år och är stadens näst äldsta sportklubb som alltjämt utövar sin sport.

 

Vår förening bildades den 7e juni 1890 på Turisthotellet, Råbäck och första styrelsen bestod av:

Rådman August Swan ordförande och initiativtagare, John Edgren Lantbrukare å Sjölunda vice Ordförande, sekreterare C. Ekendahl Mariestad, revisorer H Sandén och J. Elliot.

Närvarande vid första sammanträdet: förutom ovanstående:

H. Nilsson-Dag, Arvid Paul, Yngve Swan, Magnus Ödman, N. Ekendahl, F. Sköldebrand, af Geierstam, J.W Möller, A Montell, Albert Bergendahl, I Richter och Pontus Hellberg.

 

Verksamhet enligt stadgarna: 

”att befordra att bygga, tackla och hantera mindre farkoster och att vårda och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet.”

 

Från början var sällskapet en sammanslutning för både Lidköping och Mariestad. När så småningom Mariestad bildade egen klubb, behöll dock Lidköping namnet.

 

1890    kappseglades det för första gången. Resultat: 1:a segl. 1. Luzzi ägare John Edgren, 2. Ellen, ägare Arvid Paul, 2:a seglingen 1. Berta ägare Magnus Ödman, 2. Gurli ägare Yngve Swan, 3. Yngve ägare C. Ekendahl, 4. Ariel ägare Grosshandlare Petersen.

Distansen var Lidköping – Fästa och åter. Första utlottningsbåten vann kamrer Grafström Mariestad.

 

1891    noteras 200 medlemmar. Årets segling vinner John Edgren med Luzzi. 2. August Swan ”Waria” 3. ”Ham” ägare Svahnqvist 4. ”Bartha” H. Nilsson-Dag 5.”Ellen” ägare Arvid Paul, 6. ”Yngve” ägare C.Ekendahl, 7. ”Svea” ägare Hagelin.

 

1893    inköptes den första utlottningsbåten. Dessa båtar återkom varje år, del i avsikt att förbättra Sällskapet ekonomi, dels för att öka antalet segelbåtar inom klubben, vilket dock sällan blev fallet, ty vinnarna var ofta från andra orter, eller ock såldes båtarna utanför stadens hank och stör.

 

1894    kappsegling i aug:

Avd 1 1. ”Waria” Aug. Swan 2. ”Ham” J.A Svahnqvist 3. ”Luzzi” John Edgren

Avd 2 1. SSW utlottn.båt 2. ”Primus” Gösta Janzon

Avd 2 3. ”Arla”

Avd 3 1. ”Fortuna” äg.okänd 2. ”Svea” Mats Hagelin

Avd 3 3. ”Drott” ägare P Lundgren

 

1895    H. Nilsson-Dag är både sekr. och kassör och förblev så i flera år.

 

1896    ett seglarprotokoll undertecknat av Gustaf Carlsson, Fred Garström och Adolf Holmblad berättar att i avd 1 vann ”Waria” 2. ”Ham”. I avd 2 vann ”Arla” 2. ”Primus” och i avd 3 segrade SSW utlottningsbåt med ”Göta” på andra plats.

 

1899    tillkom ”Wenerpokalen” en pjäs i gammalt silver 56 cm hög, uppsatt i tävlan mellan segelklubbarna vid Vänern. Pokalen vandrar än 1977.

 

1901    blev Ch. Lundqvist sekreterare och det beslöts att det skulle vara blanka knappar i kavajen och mössmärket skulle likna KSSS-märket.

 

1903    deltog 15 båtar i kappsegl. 1. ”Ham” Byggmästare Björkman 2. ”Carmen” Greve Sven Hamilton. Klass 2 vann ”Kandidat” C. Lundmarker med ”Siri 1” Inköptes f. ordf. August Swans båt ”Gunnar” för 450:- och lottade ut den med god förtjänst.

 

1904    valdes Greve Hamilton, Hjelmsäter till ordföranden och August Swan till hedersordföranden.

 

1905    fanns förutom ovan båtar också: ”Sweetheart” ägare Hamilton ”Vi Vi” ägare Wilh. Klingspor, ”Ariel” Fred. Garström, ”Arla” E. Tenggren ” Bert-Drott” Ch. Lundqvist ”Hipp-Hopp” handl. Fredzell

 

 

 

1906    ansöktes om plats för båtgård dåvarande gasverket.

Det tillkom flera vandringspris bl.a. ”Rosenpokalen” med den ”omöjliga” bestämmelsen, att den skulle erövras 6 gånger i följd av samma rorsman. Samt ”Ägirs Döttrar” ett välseglingspris som slutligen togs hem av Carl Carlsson med ”Migon” 1920-1922

Rektor A.W Nilsson vinner för andra gången utlottningsbåten.

 

1907    27 juni deltager ”Cleo” från Kristinehamn i SSW:s regi segl. Men vinner gör I. Lundmarker med ”Siri”

 

1908    bildas Vänerns Seglarförbund på Hotell Kinnekulle. Ordföranden blir A. Dufhammar Kristinehamn. 12 båtar kappseglar i Lidköping, Sirius Träförädlingsfabrik får i uppdrag att bygga 1909 års utlottningsbåt. P.H. Björkman tar hem ”Rosenpokalen” detta år.

 

1909    beslutas om en grundfond för byggande av en seglarstuga vid Fästa. Anton Norén tog hem ”Ägirs Döttrar” med sin ”Match” och E. von Hofsten, Borgmästare blir ordförande för 1 år.

 

1910    beslutas bygga klubbstuga vid Fästa enligt ritning av Anton Norén, blev färdig och invigdes den 20 maj. C.O. Norling segrar i Vänersborg bland 15 båtar och P.H. Björkman kom etta hemma med ”Hansa”. Häradshövding W Zethelius vann utlottningsbåten, med vilken han sedan tager årets ”Ägirs Döttrar” Ivar Lundmarker säljer ”Siri II” och köper snabbseglande ”Sonja”. Vattenståndet i Vänern exceptionellt högt detta år.

 

1911    Linus Westberg och E. Möllerström inväljes i Vänerns Seglarförbund. I juni hålles Vänerseglingar i Lidköping 18 båtar deltager. Ivar Lundmarker och Anton Norén 2:a i resp. klasser. Lundmarker vinner senare i Vänersborg med ”Siri III” som också vinner 1912. Detta år ger festen på ”Stadt” hela 800:- netto.

 

1913    är det åter regatta i SSW:s regi. I 25 kvm blir J. Krantz bäst med ”Sweetheart”, E. Nordgren 1:a i 22 orna med ”Ellen” och snipesgr. A. Bergs ”Villa Giacomina” samtliga SSW. I september får Erik Tenggren ”Ägirs Döttrar”

 

1914    Ivar Lundmarker tar för alltid hem ”Punchpriset” genom att vinna för tredje gången, nu med ”Siri IV”. Denna båt segrar året därpå i Kristinehamn. SSW arrangerar 1915 även motorbåtstävling som Alfred Johnsson med den då välkända ”Excuseme” vinner. Augusti 1915 deltager även Karlstadsbåtar i distanskappsegling bland 25-orna placerar sig A Kjellqvists ”Ruth” och E. Nordgrens ”Ellen” fint. Snipsegling vann ”Sonja” S. Abelson.

 

1916    Att ordna kappseglingar är ingen lätt uppgift för Vänerkappseglingarna i Lidköping. Detta år valdes bl.a. följande kommittéer: Prisnämnd, båtbyggnadsnämnd, kappseglingsnämnd, domarnämnd och festkommitté. Karlstadsbåtarna dominerade denna regatta. 21 båtarna båtar deltog. Några SSW:are placerade sig 38:or. 1. K. Karlsson ”Hansa” 25:or A. Kjellqvist med ”Ruth” och bland 22:orna. 1. K.G Berg ”Eroy”. I den distanskappseglingen återfinnes Ivar Friks 55:a ”Banzia” Erik Tenggrens 45:a ”Måsen” 30:a C.U Holmblad med ”Silva” och snipan ”Sonja” ägd av B.Millqvist.

 

1917    Under krigstiden blev utlottningsbåtarna för dyra i inköp. Detta lotteri upphörde därför några år. Reinold och Erik Nordgren började bygga egna båtar och Ivar Lundmarker skaffar ånyo ny båt ”Emma” från Helsingborg och ”Ägirs döttrar” får J. Engströms båt ”Bris”.

 

1918    vinner Lundmarker i Karlstad med ”Emma” som omdöpts till ”Ellen II”. Hemma segrar Erik Tenggrens ”Måsen I” Bengtssons ”Gazell” och ”Pyret” med K. Kjellqvist i resp. klasser.

 

1919    avgår Edvard Möllerström som sekr. efter 13 år. Ny blir Ivar Lundmarker. Magnus Sjöö får förtjänstmedalj i silver. Kappsegling vinner A.Kjellqvist med ”Pyret” och E. Nordgrens ”Ellen”. Snipvinnare ”Sonja” G. Magnusson.

 

1920    Utlottningsbåten kostar 2.500:-. SSW firar 30 år och ordnar årets Vänerregatta. Pristagare: ”Zenita” Ivar Lundmarker, ”Ester” L. Lundström, ”Ellen II” E. Nordgren samtliga 1:or. ”Migon” K. Karlsson 2:a samt internracer av mahogny. Den då största båten i SSW-flottan.

 

1921    Handlare August Andersson har rätt lott och får årets utlottare. ”Ester” ägare L. Lundström repr. SSW i Karlstad och vinner sin klass.

 

1922    En tvådagarsfest arrangeras i Fästa som gav pengar i kassakistan. Motorbåtar tävlar i SSW-regi och i Mariestad 1923 hedrar sig L. Lundström med sin ”Ester”.

 

1923    ”Zenita” Ivar Lundmarker samt ”Ellen III” E. Nordgren som han egenhändigt byggt. Nordgren får 400:- för att deltaga i Göteborg om Skärgårdskryssarpokalen.

 

1924    Två Åmålare fick bli medlemmar i SSW och Charles Lundqvist blir hedersledamot. I Karlstad deltager 3 båtar, dock utan större framgång.

 

1925    avled Ivar Lundmarker, en seglarentusiast som få och en mycket framstående tävlingsseglare. Vänersegl. i Lidköping pristagare bland SSW:are John Strömberg ”Yoga”, Erik Nordgren ”Ellen III”, N. Westberg ”Sländan”. B. Almgren ”Vännen”

 

1926    Långfärdssegling till Åmål. G. Sjöö med ”Nignon” bäst 11 tim 50 min. Pristagare i Mariestad blev Erik Lundgren ”Getingen” B. Almgren ”Vännen” samt SSW 1926 seglad av Carl Andersson.

 

1927    SSW-märket var populärt så till den milda grad att en mängd ”outsiders” gick och skröt med detta i mössan. Styrelsen fick söka råda bot för detta. Vänerregattan gick i Kristinehamn, men ingen SSW:are tog sig dit.

 

1928    Torsdagsseglingar igångsattes i träningssyfte. ”Fästapokalen” erövrade ”Yoga” John Strömberg. I Karlstad deltog 3 båtar, varav S. Söderpalm seglade utlottningsbåten så gott att han vann sin klass.

 

1929    hade Vänersborg hand om Vänerseglingen. Bland pristagarna återfanns SSW:are H. Nordgren ”Yoga”, Erik Nordgren ”Ellen III” och John Ström med ”Britt”.

 

1930    är SSW hela 40 år som firas med fest och Vänerseglingar med start vid Kinnekulle, dit många båtar kommit. ”Ellen III” Erik Nordgren 1:a i sin klass, John Ström med ”Britt” 2:a. ”Lilla Britta” seglade Per Linge till sig en andraplats. ”Yoga” Harry Nordgren 1:a i större NL-klassen, ”Inga-Lill” Gust. Svensson 2:a. Mindre NL vann Gust. Sjöö med sin ”Nignon”. En fin jubileumsutdelning för SSW.  Ing. Harry Nordgren fick i uppdrag att rita förslag till en ordentlig jakthamn.

 

1931    lämnade Linus Westberg ordf.posten och blev hedersordf. Medan P.H. Björkman övertog klubban. Ny långfärdssegling till Djurö. Bäst av 9 båtar ”Anita” Sven Nordgren. Till Karlstad var det invasion av SSW:are,8 båtar. Harry Nordgren vann med ”Sonett” Sven Nordgren och ”Anitra” 2:a, Gust. Sjöö ”Nignon” 1:a, Torsten Warnicke 2:a med ”Colibri”.

 

1932    Torsdagsseglingar och långfärder fortsätter. Kristinehamn arrangerar årets Vänerseglingar. John Ström med ”Britt” segrar i sin klass, så ock Erik Nordgrens ”Ellen III” medan K.Haglund och ”Pajazzo”, Olle Ågren ”Decir” samt Torsten Warnicke med ”Colibri” erövrar 2:a priser. Mössmärket ändras och får bara bäras av aktiva SSW:are.

 

1933    Fästapaviljongen denna seglarnas pärla hänger i luften. Markägarna vill ha för mycket i hyra. Bösshamn planeras.

I Vänersborg ”Tosca” T. Warnicke och ”Gazell” Gust. Svensson, medan ”Gullet” blir 2:a och ”Ellen III” 3:a.

 

1934    Bröderna Nordgren, stadens båtbyggare får uppdraget att bygga utlottningsbåten. Några båtar far till Karlstad för tävling. John Ström 1:a ”Britt” liksom Harry Nordgren ”Skua”, Gust. Svensson och ”Gazell” 2:a.

 

1935    P.H Björkman byggmästaren och Ing. Anton Norén hedersledamöter. SSW försökte köpa Fästaområdet men det lax icke. Vänerregattan förlägges till Råbäck. Torsten Warnickes ”Tosca” vann sin klass, även så Gust. Sjöö med ”Käthy” som också erövrade vpr. ”Till minne av Ivar Lundmarker” för alltid. ”Skua” Harry Nordgren 1:a i drakklassen. ”Sonett” får ett andrapris och ”Britt” blir 3:a.

 

1936    Ritningar för ett klubbhus vid Bösshamn förelåg. I Kristinehamn vann ”Tosca” medan ”Skua” blev 2:a.

 

1937    H. Nilsson-Dag utses till hedersledamot. Sjöfartsutställning i Lidköping SSW. I Mariestad vann ”Skua” Harry Nordgren, ”Tosca” blev 3:a, bidrog med utställning av seglartroféer m.m. Alla segelbåtar förtöjdes vid Torgbron, en vacker syn som troligen aldrig mera kan ses.

 

1938    Beslöts uppförande av ett klubbhus vid Bösshamn enl.ritningar av Nils Artig. Byggmästare Gustav Franzén, Kållandsö. Kostnad 3850:- Åmål arrangerar Vänerseglarna. ”Tosca” vann sin klass, så ock ”Bris”

 

1939    Klubbhuset viss Bösshamn invigdes. Linus Westberg invigningstalade. Glädjen i seglarkretsar var stor, ty man kunde här ankra upp sina båtar och åka bil ifrån staden, varigenom man slapp den långa Kinneviken för att nå Ekens natur och andra vackra seglarmål. Torsdagsseglingarna fortsätter, liksom långfärderna som detta år gick till Mariestad. I Vänersborg hedrade sig åter ”Tosca” Torsten Warnicke och ”Skua” Harry Nordgren. På västkusten seglar Erik Holmberg fint och vinner sin klass med ”Gazell”.

 

1940    uppnår SSW 50 år. Stor jubileumsregatta vid Kinnekulle med start och mål i Hällekis. 26 båtar hade anmälts från skilda Vänerhamnar. Bästa SSW båtar blevo: 40 kvm ”Pajazzo” K. Haglund 1:a. 30 kvm ”Britt II” John Ström, 1:a Olle Larsson vann med ”Sonett” större NL och mindre NL tog Anders Ågren med ”Rapsodie” en fin seger bland många konkurrenter. Jubileumsmiddagen hölls på Kinnekulle Turisthotell, där ordf. Olle Larsson välkomnade och gamle seglarentusiasten P. H. Björkman talade varmt om SSW och segling, dessutom utdelade en imponerande prissamling.

Midsommardagen seglades Vänerns Seglarförbunds regatta. Ur resultatlistan saxa vi följande SSW framgångar: Ny seger för K. Haglund i 40 kvm. 30:orna vann ”Astrid IV” bröderna Magnusson, 22:orna ”Margita” bröderna Bengtsson, större NL Torsten Warnickes ”Tosca”, mindre NL likaså seger för G. Warnicke med ”Kullan” och så ”Skua” förståss, ägare Harry Nordgren. Det var nära storslam för SSW vid detta jubilé.

Under de första 50 åren har inte mindre än 40 segelbåtar lottats ut. Om alla stannat i staden hade det funnits en vacker samling seglare och utgjort ett fantastiskt tillskott till SSW:s flotta. Tyvärr har många båtar vunnits och sålts annorstädes. Kuriöst kan man väl beteckna en vinnare vid namn O. Ander som vunnit 2 år i rad, också rektor A. W. Nilsson fader till H. Nilsson-Dag som vann 1897 och 1906. Vid detta jubileum bör man kanske också erinra om dem som stått i ledningen för Sällskapet och med mycken möda, arbete och entusiasm seglat SSW fram i 50 år.

 

Ordföranden: 1890–1903 August Swan, 1904-1909 Sven Hamilton, 1911-1929 Linus Westberg, 1932-1935 Erik Lundgren och Olle Larsson 1937-1943.

 

Sekreterare: H. Nilsson-Dag 1895-1900 då han också var kassör. C. Lundquist 1901-1906, E. Möllerström 1908-1918, Ivar Lundmarker 1919-1925, N. Lönnerberg 1926-1929, Per Linge 1930-1932 samt 1935. Olle Smedman 1936-1937 och Orvar Smedman 1938-1942.

 

Kassörer har nästan bara varit en, nämligen G. Lundquist 1901-1940. Dessförinnan C. Ekendahl 1890-1891, John Edgren 1892-1894 samt Nilsson-Dag enligt ovan.

 

1941    Deltog följande båtar i poängseglingarna: 30 kvm ”Astrid” Bröderna Magnusson, ”Britt II” J. Ström, ”Kullan” G. Warnicke. 22 kvm ”Margita” Bengtsson, ”Dezir” O. Ågren, ”Ingun” Bröderna Gustavsson. Större NL:  1. ”Tosca” T. Warnicke. 2. ”Sonett” O. Larsson. 3. ”Gazell” O. Lundgren vidare ”Pajazzo” K. Haglund, ”Windy” S. Palm och ”Bahia” K. Möller. H. Nilsson-Dag, Linus Westberg och Ch. Lundqvist får SSW:s förtjänstmärke.

 

1942    Triangelsegling NL stor: 1. ”Tosca” 2. ”Sonette”. NL mindre: 1. ”Rapsodie”. 22:or: 1. ”Dezir” 2. “kullan “. 30 kvm: 1. “Astrid II” 2. “Britt II”. Snipor: 1. Bröderna Strömberg.

 

1943    Torsdagssegling sammanlagt: NL stor: 1.”Tosca”. NL mindre: ”Nanky”. 30 kvm: 1. ”Örnen II” Bröderna Lidbeck. 22 kvm : 1. ”Dezir” O. Ågren. Bröderna Magnusson vinner Karin Lundmarkers vpr. för alltid med ”Astrid”

 

1944    Eken runt vann ”Sonett” i stor NL och ”Anitra” 30 kvm. Medan ”Tanja” i 22:a var 1:a.

Eken runt 5,5: 1:a ”Sonja”. En stor händelse var SSW:s seger om Venerpokalen för första gången på 47 år. 1:a var ”Astrid II”

 

1945    Triangelkappsegling: 1:a ”Astrid I” och 2:a ”Anitra” i 30 kvm. 1. ”Tanja” i 22 kvm. NL vann ”Tosca”. NL mindre 1. ”Rapsodi”. I tävlan om Venerpokalen deltog endast 8 båtar varav 2 utgick.

 

1946    vann SSW ånyo Venerpokalen genom ”Astrid II” och ”Yvett” och klubben hade i övrigt stora framgångar detta år, särskilt vid de i Lidköping arrangerade Vänerseglingarna. I NL vann Torsten Warnicke med ”Tosca” i 40 kvm Olle Larsson med ”Sonette”, Bland 30:orna var John Ström 1:a ”Kismeth”. 22:orna tog R. Stjernqvist hem med start och A. Ågren vann slutligen NL 5.9 med ”Rapsodie”. Ett 90 tal båtar deltog. Eken runt vann resp. ”Yvett”, ”Dezir” och ”Sigyn” i respektive klasser.

 

1947    Vandringspriserna innehas detta år av följande:
Silver-Janssons vpr. ”Kismet”: John Ström
Högbergs          vpr. ”Start”: L.Stjernqvist
Lidans              vpr. ”Start”: L.Stjernqvist
SSW:s             vpr. ”Sigun”: Uno Pettersson
Thunbolagets    vpr. “Ingun”: Karlstad

 

1948    arrangerade även segling för kanoter 1. ”Bill” Bror Johansson. 2. ”Ramy” Ingemar Larsson.

 

1949    Ordföranden Gösta Svensson, Sekreterare Sven Lager, Kassör Bengt Lindberg. Bara 3 båtar fullföljde Eken runt. Venerpokalen åter till SSW.

 

1950    60-årsjubileum med Venerpokalseglingar som Karlstad tog hem med Lidköping som 2:a. I NL vann ”Tosca” i 30 kvm. ”Anita” i 22:a Silversang och bland Folkbåtar 1. Uno Pettersson. Regattan i Mariestad vann Torsten Warnicke med ”Tosca” och i 30 kvm ”Anita” O. Sjöö. ”Ständiga medlemmar utses” : Axel Johansson, Karl Karlsson, Gustav Svensson, Erik Nordgren, Adolf Kjellqvist och Erik Lundgren.

 

1951    var ett nytt framgångsrikt år. ”Venerpokalen” hamnade i Lidköping igen. Men önskemålet om båtgård vid Ågårdsskogen accepteras icke av styrande i Lidköping. DK diskuterar båthamn vid västra piren för 170 000:- blir inget t.v.

Segrare om ”Venerpokalen” Rival och Silversang resp. G. Warnicke och G. Gustafsson.

 

1952    gjordes ett skissfel att Venerkappseglingen fick gå om, Lidköping var arrangör. Karlstad tog pokalen för året. Men SSW fick några segrar bl. ”Tosca”, ”Fjäril” och ”Zenta”. 2:a i kanot blev Lennart Birgersson. 1 500:- anslås till junioravdelningen.

 

1953    Ordf. Uno Pettersson, sekr. Lennart Dahlin, kassör Inge Johansson. I Vänersborg vinner ”Tosca” Torsten Warnicke och ”Rapsodie” A. Ågren. 53 båtar ställde upp i segling i Lidköping. ”Clistra”, ”Vi-Vi” och ”Sangsang” vann. I kanot 1. Bengt Persson.

 

1954    Sällskapet när ny vinst om ”Venerpokalen” Karlstad var hårfint före.

 

1955    Uno Pettersson är ordf. sekr. L.Dahlin och kassör I. Johansson.

 

1956    Torsdagsseglingarna sammanlagt: 22 kvm 1. ”Silversang” 24 p. NL 1. ”Tanja” 22 p. Folkbåtar 1. ”Carina” 15 p.

 

1957    Karlstad vann ånyo ”Venerpokalen”. Slutsegrare i torsdagssegling blev 22 kvm: 1. ”Silversang” 17 p. 2. Folkbåtar: ”Tina” 14 p. NL 1.: ”Tanja” 24 p. samma poäng som ”Rapsodie”. Thunbolagets vpr. vann Karl Gustafsson med ”Tanja” för alltid.

 

1958    Ordf. Bror Jonsson, Kassör Sven-Ivar Bolling 1956-1960.

SSW arrangerar åter tävlingen om ett av landets äldsta vandringspris ”Venerpokalen” instiftat 1902. Vänersborg vinner årets tävling med Lidköping 9 sekunder efter.

 

1959    Kappseglingarna i maj samlade bara 7 båtar, ”Silversang” och ”Pierrina” vann. I Mariestad segrade ”Cherokee”, ”Tanja” samt ”Big Apple”.

 

1960    Staturerna om ”Ägirs Döttrar” vandringspris hade ändrats och slutlig segrare kunde utses. Det blev Karl Karlsson med ”Mignom” som för alltid fick glädjas åt detta gamla fina pris.

SSW anordnade årets ”Venerpokalseglingar” med det imponerande antalet av 50 båtar i kamp och samtidigt firande Sällskapets 70-åriga tillvaro. Åmål SS seglade hem pokalen denna gång.

I Mariestad vann ”Gullvinge” bland 22:orna och ”Big Apple” Folkbåtsklassen.

John Axén avslutar sin dokumentation med orden: Med detta år avsluta vi SSW:s historia. Dess öden härefter får någon annan skildra. Tilläggas kan dock att klubben med sin fina klubbstuga vid Ullersund och sin aktiva ungdomsavdelning synes ha en god framtid och med tillförsikt kan se fram mot 100-årsfirandet 1990. Dokumentationen av SSW:s historia fortsätter med Lennart Birgersson vid pennan.

Ungdomsverksamheten förändras från att tidigare ha varit rekrytering till gastar, att nu börja med egna båtar.

Bygge av sju stycken OK-jollar startar.

 

1962    På båtgården vid Tofta påbörjas byggandet av båtskjul till en kostnad av cirka 800 kronor. Det byggs sexton skjul varav ett till SSW.

 

1964    Vänerpokalen hemförs av båtarna Astrid II och Anitra. De la Gardie Cup för jollar startar med över 50 deltagare.

 

1965    Över 25 stycken OK-jollar är med i klubben. Midsommarregattan i Bösshamn.

 

1967    SM för drakar i Bösshamn. 25 båtar deltar, segrare bröderna Sundelin nej Claes Kjellgren från Göteborg. Arne Gustavsson, Lennart Birgersson och Rune Petterson blir bäst med hemmabåten Ana II.

 

1970    SM för Optimister i Sjölunda med 150 deltagare. 10-årige Olle Johansson från Kristinehamn vinner.

 

1971    Den handdrivna båtkranen på västra sidan av Lidan byts ut mot en eldriven på östra sidan. Poängsegling flyttas till Bösshamn.

 

1972    Inseglingsfyr till Bösshamn. Läckö Race startar för första gången.

 

1973    SM för drakar: Bengt Palmqvist kommer på första plats. Bästa hemmabåt är Ana II med Bert Albertsson, Claes Jansson och Sune Warnicke. Midsommarregattan upphör.

 

1975    NM för OK-jollar förläggs till Sjölunda. Byggandet av 16 Optimister startar.

 

1977    Ett snörikt år leder till rensning av taken på Båtgården.

 

1978    JSM på banorna vid Lockörn i klasserna 470, Optimister, E-jollar och Flipper, 300 båtar deltar. Bröderna Jansson kommer på femte plats i Gotland Runt med sin Ballad.

 

1979    Ny start i Gotland Runt för Harald och Arne Jansson. De kommer på första plats med en besättning bestående av Lennart Dahlin, Sven-Erik Kjellberg och Anders Kjellberg.

 

1981    Framnäs Hamnförening bildas. JNM för E-jollar i Lockörn.

 

1982    VM i E-jolle i Mon Falcone, Italien. Peter Dykes kommer på andra plats. Vid årets skridskosegling som blir mycket livlig kommer Anders Kjellberg på fjortonde plats bland 100 startande på SM.

 

1983    Framnäshamnen invigs med Express-SM. 50 års slit med motsträviga politiker kan äntligen avslutas.

 

1984    Bröderna Harald och Arne Jansson fortsätter sin triumffärd i Balladklassen vid Internationella Balladcupen i Malmö där eliten från Norge, Danmark, Västtyskland och Sverige deltar. Med serien 1-2-1-2:a blir de mästare. 30 båtar deltar.

Jonas Baudtler blir SM mästare i Optimistklassen.

 

1985    SM i H-båt, lag-SM för Optimister.

 

1986    Per Holgersson blir SM-mästare i Optimist.

 

1987    Karl Haglund (Balle) testamenterar sitt båtskjul till SSW.

 

1988    Per Holgersson blir SM-mästare i Optimist för andra gången !!! Vikingaträffen för kölbåtar från Sverige, Norge Finland, Danmark och Tyskland äger rum, 300 båtar deltar. Även NM för Optimister och E-jollar äger rum.

 

1989    Under 60-, 70- och 80-talet har SSW genom satsningar på stora arrangemang kunnat se över och utveckla sina anläggningar i såväl Framnäshamnen som Bösshamn.

 

1990    SSW firar 100-årsjubileum. Man har en stor utställning och storseglaren Pelle Pettersson inviger. Hela klubben sätts i verksamhet utöver det vanligtvis så aktiva föreningsarbetet. VM-kval för Optimister och E-jollar hålls redan i maj månad. Här deltar sammanlagt 288 stycken båtar fördelade på 125 stycken Optimister, 111 stycken E-jollar och 52 stycken E-jollar dam.

SM för Albin Expressbåtar pågår under en vecka mellan juli och augusti, 83 båtar deltar, seglingsledare Karin Fabiansson Läckö Race som seglas före SM-veckan samlar 90 stycken båtar varav 30-talet Expresser.

Många båtar deltar i augusti i Wasa Cup för Optimister, E-jollar och laser.

Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum uppmärksammar jubileet med en utställning.

Medlemsantalet i klubben är 694 personer varav 177 kvinnor. Antalet båtar i klubben är 231 kölbåtar, 55 jollar samt 30 motorbåtar.

Den 17 november avslutas jubileumsåret med stora festligheter på Näcken och Parketten. Dagen börjar med att föreningen blir uppvaktad. Många föreningar, förbund och kommunen samt museet och privatpersoner har slutit upp för att hylla SSW på 100-årsdagen. Samtidigt utdelas förtjänsttecken till SSW:s medlemmar. Senare på kvällen fylls Parketten med ca 250 SSW:are och inbjudna gäster till en jubileumsmiddag. Mats Ljung står för underhållningen och efter det är det dans till långt in på natten.

 

1991    Jubileumsboken med de 100 åren redovisas.

 

1992    Regionskval för E-jollar äger rum i augusti

 

1993    Rikskval Marblehed (radiostyrda modellbåtar), Vänermästerskap för expresser samt rikskval för E-jollar och 420.

 

1994    Int. RM Marblehed, SM-Maxi 77 samt Lag SM för optimister.

 

1995    Egna seglingar anordnas såsom vårseglingar, Läckö Race, KM och lägerverksamhet för jollar.

 

1996    Mellanår med egna aktiviteter.

 

1997    Spinalis Cup för 2:4; 60 båtar från 25 nationer deltar. Dessa seglingar är stora och därför givande.

 

1998    Rankingsegling 2:4 R.

 

1999    Ranking 2:4.

 

2000    Egna seglingar och jolleverksamhet.

 

2001    Egna seglingar och jolleverksamhet.

 

2002    Tre jolleläger genomförs.

 

2003    Lägerverksamhet samt egna seglingar.

 

2004    Regionskval för jollar. Kval till VM och EM arrangeras i Laser och Laser Radial.

 

2005    Lag-SM för Optimister och ZOOM8 i september samt traditionella seglingar.

 

2006    Mellanår utan större åtagande, endast DM för jollar.

 

2007    Int.-SM i augusti. Starbåtar, Läckö Race, Framnäsregattan och regattakval för jollar.

Föreningen har 20 stycken egna optimister och E-jollar. Lars Appelberg är ordförande.

 

2008    Rikskupp för 606 pågår 4-5:e oktober. Framnäsregattan samt Läckö race äger rum.

 

2009    Int.SM 606 pågår 6-9 augusti, Framnäsregattan 24 maj. Man gör en utbyggnad av jolleförrådet med en inhägnad. I Framnäshamnen har man monterat grindar på bryggorna. Årets främsta resultat uppnår far och son, Jan och Pontus Apelberg med en 3:e plats vis 606-SM.

 

2010   Egna seglingar: Framnäsregattan, LäcköRace, onsdagsseglingar, KM, Jolleseglingar.

Aktiviteter i Bösshamn, Maj ärter & punsch, Juni midsommarfest och Augusti kräftskiva.

 

2011    Den 22 Maj Framnäsregattan. Starbåts-SM 26-28 augusti. Detta är Jubileumsregatta 100år. Förbundet bildades 1911.

Bredseglarna fortsätter traditionsenligt.

 

2012    Bösshamn Midsommarfirande & skaldjur i augusti.

Onsdagseglingar, LäcköRace, fyra läger för jolleseglarna under året genomföres. Jolleseglarna och kölbåtarna.

 

2013    Optimistkval under April, Maj Framnäsregattan, Midsommarfest i Bösshamn, Shorthanded Race. Augusti skaldjur i Bösshamn. Oktober Rikscup 606, Kinneviksregattan.

 

2014    Midsommar i Bösshamn med lövad stång, Augusti skaldjur på bryggan. Framnäsregattan i slutet på maj månad.

Uppdaterad: 22 AUG 2014 14:23 Skribent: Bo Ekström

 

 

Sparbanken Lidköping

 

Seglarskolan hos SSW är godkänd
av Svenska Seglarförbundet 

SSF`s seglarskola

 Ungdomsvänliga klubben

 

liroslogo

 

 SSF

VVSF_Logga

 

 

 

 

Postadress:
SS Westgötarne - Segling
Strandgatan 17
53130 Lidköping

Besöksadress:
Strandvägen 17, Småbåtshamnen i Framnäs
53130 Lidköping

Kontakt:
Tel: 051062250
E-post: This is a mailto link

Se all info